פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Webhosting

Website Hosting (ie: cPanel or BlueOnyx) questions and support

 Dedicated Server / VPS

Dedicated Hosting (ie: leased hardware or VPS) services

 Server Colocation

Customer-owned assets housed in our datacenter

 Billing & Accounts

Official Accounts Department channel for VIRTBIZ customers

 System Administration

Request paid system administration work here